Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външно гарантиране на качеството, акредитация и институционален преглед.
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
12/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/841/2017/AH.
Външно гарантиране на качеството, акредитация и институционален преглед.
Предметът на поръчката е предоставяне на външно гарантиране на качеството, акредитация и институционален преглед, както е описано в заданието (приложение II към поканата за участие в търг). Общата цел е да се даде възможност на Frontex да се превърне в акредитиран доставчик на ориентирани към обучаемите, рентабилни курсове за професионално обучение, които да водят до международно признати европейски квалификации в областта на граничната и бреговата охрана, приведени в съответствие с Европейската квалификационна рамка (EQF) за равнища на учене през целия живот и в съответствие с европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството (ESG 2015) или еквивалентни, приложими международни стандарти. Максималната продължителност на поръчката е 60 месеца.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/10/2017 00:00
14/11/2017 23:59
20/11/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 196-401986 Обявление за поръчка 12/10/2017 00:00