Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Софтуер Archibus, внедряване (включително свързаните с него лицензи), поддръжка,...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
05/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
OP-1451.
Софтуер Archibus, внедряване (включително свързаните с него лицензи), поддръжка, подкрепа, обучение и свързани услуги за групата на ЕИБ.
Предоставяне на интегрирана система за управление на работното място (IWMS) – софтуер Archibus, внедряване (включително свързаните с него лицензи), поддръжка, подкрепа, обучение и свързани услуги за групата на ЕИБ, който да наследи съществуващата система и поддръжката, получени по време на предишен договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/12/2017 00:00
12/01/2018 23:59
16/01/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 233-484705
Обявление за поръчка
05/12/2017 00:00