Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временни услуги за EASO в Гърция.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
24/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
23/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2017/576.
Осигуряване на временни услуги за EASO в Гърция.
EASO желае да сключи рамкови договори за предоставяне на временни услуги чрез осигуряване на временен персонал за Агенцията, с възможност за временно прехвърляне към други институции партньори, с предварително определен срок и съгласно изисканите профили за компетентност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/10/2017 00:00
23/11/2017 23:59
30/11/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 204-419840
Обявление за поръчка
24/10/2017 00:00