Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка на комуникационната платформа и подкрепа за Новия биогеографски процес...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
14/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
09/08/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.3/SER/2013/0031.
Поддръжка на комуникационната платформа и подкрепа за Новия биогеографски процес (Натура 2000).
Изпълнителят ще предоставя техническа помощ на Комисията във връзка с прилагането на новия биогеографски процес по Натура 2000, по-специално експлоатация, поддръжка и по-нататъшното развитие на комуникационната платформа, и също така ще подпомага организацията и логистиката на процеса на свързване в мрежа.1) Експлоатация, поддръжка и по-нататъшно развитие на комуникационната платформаИзпълнителят ще гарантира, че комуникационната платформа ще бъде функционална, достъпна, способна да изпълнява своите задачи, ще се поддържа актуална и защитена от опасен софтуер/дейности.2) Подпомагане на организацията/логистиката на процеса на свързване в мрежаИзпълнителят ще подпомага Комисията и държавите-членки чрез организиране на различни събития за свързване в мрежа в рамките на новия биогеографски процес. От изпълнителя се изисква да организира 5–12 събития за свързване в мрежа всяка година; най-малко 5 събития за свързване в мрежа всяка година, т.е. общо 15–36 събития за свързване в мрежа в различни държави-членки, за цялата продължителност на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
14/06/2013 00:00
N/A
09/08/2013 16:00
23/08/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 114-193810 Обявление за поръчка 14/06/2013 00:00