Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проектиране, доставка и изграждане на нов асансьор и платформа за повдигане.
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
18/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/012/17.
Проектиране, доставка и изграждане на нов асансьор и платформа за повдигане.
EUIPO възнамерява да възложи поръчка за изготвяне на план за изграждане на нов асансьор за сгради АА1 и АА2 (той трябва да се намира на мястото, на което двете сгради са свързани) и платформа за повдигане на сутерен -3 на сграда АА1 (последната ще бъде по избор), както и за последващо извършване на такива работи.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/10/2017 00:00
05/12/2017 13:00
07/12/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 222-460668
Поправка
18/11/2017 00:00
2017/S 200-410757
Обявление за поръчка
18/10/2017 00:00