Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Единичен рамков договор за услуги за подпомагане и техническа подкрепа за оценка...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
26/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/LIFE/2017/028.
Единичен рамков договор за услуги за подпомагане и техническа подкрепа за оценка на предложенията по отношение на LIFE.
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия пуска настоящата покана за участие в търг с оглед сключването на единичен рамков договор за услуги за предоставяне на подкрепа за оценката на предложенията за субсидиране, представени в рамките на програмата LIFE на Европейския съюз (ЕС). Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в техническите спецификации (раздел 1.4).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/EASME
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/10/2017
07/12/2017
N/A
12/12/2017
19/12/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 206-424389 Обявление за поръчка 26/10/2017