Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за техническа помощ за оценка на потенциала за икономия на енергия на нац...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
07/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2017-420-423.
Услуги за техническа помощ за оценка на потенциала за икономия на енергия на национално и европейско равнище.
Главната цел на това изследване е да се направи анализ и задълбочена, количествена оценка на потенциала и възможностите за спестяване на енергия в различни сектори за ЕС като цяло и на равнище държави-членки, както и да се определят най-добрите начини за справяне с това, като се вземат предвид политическите цели на ЕС в областта на енергията и климата за 2030 г., с елементи до 2050 г. Следователно общата цел е предоставяне на техническа информация на политиците на национално ниво и на Европейската комисия, за да се ориентират по-добре в процеса на вземане на решения при определянето на мерките за енергийна ефективност, които биха могли да постигнат най-високо ниво на спестяване и които са най-приспособени към националните условия. Също така изпълнителят трябва да определи областите, за които ще бъдат необходими по-нататъшни оценки. Оценяването трябва да вземе предвид съществуващите политики и програми за 2020 г. и 2030 г. Следователно националните планове за действие за енергийна ефективност и дългосрочните стратегии за изграждане, както и съществуващите (проектни) интегрирани планове за 2030 г, доколкото те са налични, са съществени елементи за такава оценка.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/11/2017 00:00
18/12/2017 16:00
20/12/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 213-441743 Обявление за поръчка 07/11/2017 00:00