Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за секторите по градско развитие, водоснабдяване и твърди о...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
24/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
26/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
PC-1426.
Консултантски услуги за секторите по градско развитие, водоснабдяване и твърди отпадъци.
ЕИБ стартира покана за участие в търг (ограничена процедура) с цел сключване на рамкови споразумения с доставчиците на услуги в областта на секторите по градско развитие, водоснабдяване и твърди отпадъци във всичките нейни държави на осъществяване на дейност, за предоставяне на подкрепа за проектите на Банката (по-специално тези на отделите за градско развитие и управлението на водите).
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
24/10/2017 00:00
12/02/2018 23:59
N/A
26/02/2018 23:59
27/11/2017 23:59
28/02/2018 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Градско развитие Партида 1 – градско развитие: 1. градско възстановяване (в широк многосекторен смисъл); 2. социално настаняване; 3. туризъм; 4. циркулярна икономика.
Партида 2 Водоснабдяване и твърди отпадъци Партида 2 – водоснабдяване и твърди отпадъци: 5. водни ресурси и водоснабдяване; 6. управление на отпадъчни води, включително повторна употреба; 7. управление на наводнения и хидрология; 8. управление на твърди отпадъци (общински отпадъци, опасни отпадъци).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 204-419849 Обявление за поръчка 24/10/2017 00:00