Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на разходите и дейностите за разглеждане на замърсяването на почвата в дъ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
16/04/2011
Краен срок за получаване на оферти:
30/05/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/ETU/2011/0012
Оценка на разходите и дейностите за разглеждане на замърсяването на почвата в държавите-членки, с насоченост към замърсяването.
Целите на това проучване са:— предоставяне на данни за всяка държава-членка от Европейския съюз (EС) в сектора на възстановяването на почвите, включително политика и законодателство, разходи за управление, разпределени публични и частни средства, както и оборот, трудова заетост и структура (брой и размер на фирмите) на националната индустрия за възстановяване и нейната търговия в чужбина и в Европа (износ, внос),— оценяване как приемането на предложената рамкова директива за почвите вероятно би променила оборота и търговията в Европа на националните индустрии за възстановяване,— извършване на сравнителен анализ на съществуващите статистически данни за замърсяването на почвата и възстановяването в избран брой държави-членки. По-конкретно, анализът ще направи преглед на дефинициите и методите за събиране, използвани с оглед на тяхното хармонизиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
16/04/2011 00:00
30/05/2011 00:00
30/05/2011 16:00
14/06/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2011/S 75-122101
Обявление за поръчка
16/04/2011 00:00