Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
24/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2017/05.
Охранителни услуги.
Услуги по охрана и безопасност, главно за седалището на ЕОБХ (via Carlo Magno 1A, Parma) и, когато се изисква, за мероприятия, които ще се провеждат външно, но все пак на територията на Италия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/10/2017 00:00
05/12/2017 14:30
06/12/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 204-419841
Обявление за поръчка
24/10/2017 00:00