Данни на покана за участие в търг

Corrigendum: The time limit for receipt of tenders has been extended! The new deadline for submission of tenders is 26.08.2013. The opening for tenders has been changed accordingly and will take place on 02.09.2013 at 14:00. No other changes to the tender specifications were made. The corrigendum has been submitted and will become visible and downloadable once the corrigendum notice is published on TED. Then, the revised dates will also be indicated in the milestones section.
Заглавие:
„Европейска клъстерна обсерватория II“.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
21/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
287/PP/ENT/CIP/13/C/N04C01.
„Европейска клъстерна обсерватория II“.
Предметът на поръчката е „Европейската клъстерна обсерватория II“ да стартира второто поколение на „Европейската клъстерна обсерватория“, насочено към подпомагане на усилията за насърчаване на развитието на повече клъстери от световна класа в Европа, по-специално с цел насърчаване на конкурентността и предприемачеството в новопоявяващите се индустрии и улесняване на достъпа на МСП до клъстери и техните дейности за интернационализиране чрез клъстери. Основната задача на „Европейската клъстерна обсерватория“ е да предлага статистически анализ, инструменти за картографиране и политически консултации с оглед изготвянето на по-ориентирана към доказателства клъстерна политика в Европа. Специфичните цели, които „Европейската клъстерна обсерватория II“ трябва да постигне са: да публикува Европейска клъстерна панорама два пъти в годината (статистическо клъстерно картографиране), да предостави доклад за анализ на тенденциите в европейските клъстери, да разработи европейски стрес тест за клъстерна политика, да предостави специализирана консултация на избрани региони, които са модел за демонстрация и да насърчи и да повиши информираността за ролята, която клъстерите и клъстерната политика могат да играят.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/06/2013 00:00
N/A
26/08/2013 23:59
02/09/2013 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 158-275090
Поправка
16/08/2013 00:00
2013/S 119-202156
Обявление за поръчка
21/06/2013 00:00