Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Периодични и законоустановени инспекции на инсталации в сградите на Генералния с...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
31/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA 17/060.
Периодични и законоустановени инспекции на инсталации в сградите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
Белгийското законодателство постановява задължителни периодични инспекции на няколко технически инсталации (електрически инсталации и друго оборудване). Целта по тази покана за участие в търг е да се сключи 2-годишен рамков договор, който може да бъде подновен за 2 периода от по 1 година, за периодични и законоустановени инспекции на технически и електрически инсталации в сградите, заемани от Секретариата в Брюксел, както и инспекции при заявка и лабораторни анализи на проби, взети в тези сгради.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/10/2017 00:00
15/01/2018 16:00
19/01/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Инспекции на електрически инсталации
Извършване на задължителни и незадължителни периодични и законоустановени инспекции на електрически инсталации във всички сгради, заемани от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Белгия. Електрическите инсталации, включени в тази партида, трябва да се разглеждат като небитови; битови електрически инсталации са тези, определени в член 1 на Министерския декрет от 10.3.1981 г.
Партида 2
Други инспекции
Извършване на всички други периодични и законоустановени инспекции, както и вземане на проби, инспекции и лабораторни анализи на материали, въздух или вода, въз основа на пробите, взети от сградите, заемани от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Белгия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 227-472194
Поправка
25/11/2017 00:00
2017/S 209-432049
Обявление за поръчка
31/10/2017 00:00