Данни на покана за участие в търг

Ouverture des offres: 12/12/2017, 17h; Nouveau formulaire d’offre de prix disponible; De nouvelles questions ont été répondues le mardi 5/12/17.
Заглавие:
Поддръжка и почистване на сградите на Европейската сметна палата.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
28/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO 632.
Поддръжка и почистване на сградите на Европейската сметна палата.
Тази покана за участие в тръжна процедура цели да се избере изпълнител, който ще бъде отговорен за поддръжката и почистването на 3-те сгради на Европейската сметна палата (K1, K2 и K3), както и техните околности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
28/10/2017 00:00
N/A
N/A
07/12/2017 17:00
12/12/2017 17:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 208-429512 Обявление за поръчка 28/10/2017 00:00