Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности по обучение относно превенция, наблюдение и контрол на антимикробна уст...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
28/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
CHAFEA/2017/BTSF/09.
Дейности по обучение относно превенция, наблюдение и контрол на антимикробна устойчивост, включваща ветеринарни и човешки...
По време на първия етап ще бъдат организирани общо 12 обучителни сесии с общ брой от 420 участника за цялата програма за обучение. Същата програма за обучение трябва да бъде изпълнена през втория етап на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/10/2017 00:00
15/01/2018 23:59
24/01/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 208-429501
Обявление за поръчка
28/10/2017 00:00