Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка и обновяване на обсерваторията за строителния сектор на ЕС.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
30/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
22/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/032.
Поддръжка и обновяване на обсерваторията за строителния сектор на ЕС.
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на договор за услуги. Изпълнителят ще надгради текущата работа за обсерваторията за строителния сектор на ЕС (ECSO) и ще гарантира нейното продължаване, подобряване и разширяване. Задачите са разделени в 4 работни пакета: работен пакет 1: обновяване на методологията и на списъка с показатели, както и изготвяне на информационни таблици за отделните страни; работен пакет 2: подбор и изготвяне на информационни таблици на националните и/или регионалните нови политически мерки и обновяване на съществуващите такива в обсерваторията за строителния сектор на ЕС (ECSO); работен пакет 3: изготвяне на аналитични доклади; работен пакет 4: популяризиране на резултатите от анализите и дейности по разпространение. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са описани по-подробно в тръжните спецификации в раздел 1.3 и 1.4.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
N/A
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 230-478658 Обявление за поръчка 30/11/2017 00:00