Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Комплекс от недвижими имоти за Европейската комисия в Брюксел - „Project Loi 130...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на стартиране:
27/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/CO/2017/062/783
Комплекс от недвижими имоти за Европейската комисия в Брюксел - „Project Loi 130“
Европейската комисия организира международен ограничен междудисцплинарен архитектурен конкурс в две фази за изграждането на сграден комплекс „Project Loi 130“ в Брюксел. Конкурсът е отворен за кандидати, които притежават основните компетенции (в областта на архитектурата, ландшафтната архитектура, строителните инженерни услуги и конструкторното инженерство). Проектът се намира в „Европейския квартал“ в Брюксел. Обектът е с приблизителен размер от 24 000 m2. Целта на конкурса е да се преустрои обекта в ефективен сграден комплекс за Европейската комисия с приблизителна брутна застроена площ между 175 000 — 190 000 m2. Комплексът със смесено използване трябва да осигури офис пространство за поне 5 250 служители, конферентни съоръжения, две детски заведения, посетителски център на Комисията, съоръжения за търговия на дребно, паркинг и нов вход към метростанция Maelbeek. Допълнителна информация може да бъде открита в правилата за конкурса и в приложенията към тях.
Услуги
Конкурс за проект
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/03/2018 00:00
14/11/2018 23:59
04/05/2018 17:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 060-131598
Обявление за поръчка
27/03/2018 04:00