Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преместване, съхранение и свързани услуги.
Възлагащ орган:
European Police Office (Europol)
Дата на публикация в TED:
07/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
1709/C5/D.
Преместване, съхранение и свързани услуги.
Обхватът на настоящата процедура за обществена поръчка е предоставяне на услуги по преместване, съхранение и свързани услуги за основните помещения на Европол и прилежащата/ите сграда/и, разположена/и в Хага, Нидерландия. Европол желае да възложи следните услуги: (1) редовни логистични услуги; (2) специфични логистични услуги; (3) външни услуги по съхранение; (4) осигуряване на материали за преместването; (5) предоставяне на транспортни услуги между основните помещения и прилежащата/ите сграда/и и обратно.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/12/2017 00:00
10/01/2018 23:59
12/01/2018 00:00
17/01/2018 23:59
19/01/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 235-487321 Обявление за поръчка 07/12/2017 00:00