Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 17/047 Осигуряване на свързани с SAP услуги.
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
09/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA 17/047.
UCA 17/047 Осигуряване на свързани с SAP услуги.
Целта на настоящата покана за участие в търг е осигуряването свързани с SAP ИТ услуги за Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, за да поддържа и развие финансовата информационна система SOS II и да приложи нова функционалност в границите на управлението на промените и в сътрудничество с бизнес потребителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/11/2017 00:00
18/01/2018 16:00
23/01/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 242-501931 Поправка 16/12/2017 00:00
2017/S 217-450647 Поправка 11/11/2017 00:00
2017/S 215-446065 Обявление за поръчка 09/11/2017 00:00