Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ в областта на човешките ресурси и услуги по езиково обучение.
Възлагащ орган:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Дата на публикация в TED:
14/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
BEREC/2017/07/OT.
Техническа помощ в областта на човешките ресурси и услуги по езиково обучение.
Предоставяне на техническа помощ в областта на човешките ресурси и услуги по езиково обучение за Службата на ОЕРЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/11/2017 00:00
14/12/2017 23:59
04/01/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Техническа помощ в областта на човешките ресурси
Техническа помощ в областта на човешките ресурси, включително съответната допълнителна административна помощ във връзка с дейностите в областта на човешките ресурси на Службата на ОЕРЕС, с цел да се изпълнят годишните и многогодишните цели.
Партида 2
Услуги по езиково обучение
Услугите по езиково обучение ще бъдат в 3 различни пакета, въз основа на техните формати според публиката, времето, честотата, местоположението, планираните цели и резултатите. — Пакет I: групово езиково обучение в помещенията на Службата на ОЕРЕС. — Пакет II: индивидуално езиково обучение или обучение по двойки в помещенията на Службата на ОЕРЕС или в помещенията на изпълнителя, ако това бъде изискано от Службата на ОЕРЕС. — Пакет II: допълнителни лингвистични услуги.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 218-452602
Обявление за поръчка
14/11/2017 00:00