Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Актуализиране на съдържанието относно потребителското и търговското право за раз...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
30/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
Актуализиране на съдържанието относно потребителското и търговското право за раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“
Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги на Комисията чрез постоянна актуализация на информацията, съдържаща се в раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“. Географският обхват на работата следва да покрие всички държави — членки на Европейския съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/01/2018 00:00
10/04/2018 12:00
12/04/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 044-095217
Поправка
03/03/2018 00:00
2018/S 020-040719
Обявление за поръчка
30/01/2018 00:00