Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по езиково обучение за Службата на Европейския съюз за интелектуална собс...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
29/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/016/17.
Услуги по езиково обучение за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Академията на EUIPO организира курсове за насърчаване на изучаването на езици за 5-те езика на EUIPO: испански, немски, английски, френски и италиански език. Понякога могат да бъдат преподавани курсове за всеки друг език или всякакъв друг курс, свързан с използването на езици (корекция на текст, сравняване и разпознаване на текст и др.). Освен това могат да бъдат поискани и други възможни услуги във връзка с предложението за езиково обучение на EUIPO (напр. преподаване индивидуално или в малки групи, езикови семинари („language ludo“), ръководство за езиково обучение в EUIPO, индивидуална оценка и насоки и др.), както и за оценяване на езиковите умения. Услугите или курсовете, предлагани от изпълнителя, ще бъдат предоставяни с помощта на следните методи: обучение лице в лице, смесено и дистанционно обучение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/11/2017 00:00
N/A
N/A
10/01/2018 13:00
16/01/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 229-476403 Обявление за поръчка 29/11/2017 00:00