Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Испания.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
28/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/973.
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Испания.
Европейският парламент стартира тази процедура с цел възлагане на рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните онлайн (Интернет) медии. Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на своя председател и членовете Европейския парламент. Анализът на медиите ще помогне в крайна сметка на ЕП да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/11/2017 00:00
18/01/2018 19:30
22/01/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 228-474410
Обявление за поръчка
28/11/2017 00:00