Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на експертни услуги за преразглеждане, актуализиране и по-нататъшно...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
25/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2017/589.
Предоставяне на експертни услуги за преразглеждане, актуализиране и по-нататъшно разработване на материали за професионално...
Рамков договор за предоставяне на експертни услуги за преразглеждане, актуализиране и по-нататъшно разработване на материали за професионално развитие на EASO за членовете на съдилищата и трибуналите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
25/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
23/01/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 005-006228
Поправка
09/01/2018 00:00
2017/S 227-472182
Обявление за поръчка
25/11/2017 00:00