Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Целеви показатели за ефективност в целия Съюз за 3-я референтен период на схемат...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
23/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/E3/2017-367.
Целеви показатели за ефективност в целия Съюз за 3-я референтен период на схемата за ефективност.
Целта на поръчката е да предложи целеви показатели за ефективност и алармени прагове в целия Съюз за третия референтен период (РП3, 2020–2024) на схемите за ефективност и таксуване на Единното европейско небе (ЕЕН). Целите ще вземат предвид консултациите със заинтересованите страни и данните, получени от ръководителя на мрежата (NM), Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и националните надзорни органи (NSA), и ще изложи допусканията и обосновката на предложените цели и прагове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/11/2017 00:00
10/01/2018 16:00
12/01/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 225-467589
Обявление за поръчка
23/11/2017 00:00