Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ – ...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
23/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEA/IDM/R0/17/009.
Поръчка за услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ – изготвяне на земно покритие Corine за референтна...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи рамков договор с икономически оператор, който ще изготви земно покритие Corine за референтна година 2018 (CLC2018), промяната на слоя между 2012 и 2018 г. и преработените продукти на CLC2012 за Дания, Латвия, Швейцария и 6-те държави от Западните Балкани. Тази покана за участие в търг е открита и при равни условия за всички физически и юридически лица от една от 28-те държави-членки на Европейския съюз и за всички физически и юридически лица, установени в държава-членка на ЕАОС, която е подписала споразумение с Европейската комисия за участие в програмата „Коперник“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/11/2017 00:00
N/A
N/A
12/01/2018 16:00
19/01/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 225-467583 Обявление за поръчка 23/11/2017 00:00