Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Общи услуги на помощен отдел.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
25/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO 631.
Общи услуги на помощен отдел.
Целта на поканата за участие в търг е избиране на икономически оператор за предоставяне на един център за подпомагане за предоставяне на общи услуги на помощен отдел за крайните потребителите на Палатата. Тя обхваща всички услуги за кол център за „ИТ“ и „не ИТ“ услуги (включително човешки ресурси, логистика, съоръжения и сгради), услуги за подпомагане, включително ИТ поддръжка на първо ниво, ИТ поддръжка на второ ниво, управление на жизнения цикъл на ИТ, управление на активите, подкрепа на организационно равнище, както и допълнителни ИТ услуги, които могат да бъдат поискани от Палатата, гарантиране на качеството и отчитане, включително споразумение за нивото на обслужване и ръководство за работа на помощния отдел, периодично отчитане и заседания. Подробното описание на услугите, които трябва да се предоставят, се намира в раздели 3, 4, 5 и 6 на тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
25/11/2017 00:00
19/01/2018 17:00
24/01/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 246-513665
Поправка
22/12/2017 00:00
2017/S 227-472193
Обявление за поръчка
25/11/2017 00:00