Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Допълнително разработване на VECTO.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
29/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.4/SER/2017/0016.
Допълнително разработване на VECTO.
VECTO е инструментът, който ще се използва за целите на сертифицирането. Той е разработен от Комисията и може да изчислява емисиите на CO2 и разхода на гориво от цялото превозно средство (товарен автомобил, автобус или междуградски автобус). Има някои технологии, които не са включени в момента в VECTO и следва да бъдат обхванати. Инструментът трябва да бъде редовно актуализиран, с цел да се следват последните разработки в автомобилната промишленост. Съществуват 5 различни задачи в настоящия търг и след приключването на договора изпълнителят трябва също така да актуализира този софтуер по такъв начин, че всички задачи да са бъдат включени в последната версия на инструмента.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/11/2017 00:00
16/01/2018 16:00
26/01/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 229-476417
Обявление за поръчка
29/11/2017 00:00