Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Придобиване на данни за дружества и други юридически лица
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
15/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
OLAF/C3/83/2017
Придобиване на данни за дружества и други юридически лица
Целта е да се сключи рамков договор за услуги, който ще бъде използван от OLAF, с цел да съберат данни за дружествата и другите юридически лица, които да съставляват източник на информация, както и да се въведат данни за анализ. OLAF търси изпълнител, който може да осигури търговска база данни с всеобхватно глобално покритие, съдържаща подробни данни за максимален брой дружества и субекти от целия свят и във всички сектори на икономиката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Условия за участие
Вж. документи за обществена поръчка – офис за работа с клиенти за eTendering посредством препратката I.3) Комуникация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/12/2017 00:00
08/01/2018 16:00
12/01/2018 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Базата данни предоставя основна информация за дружествата
Базата данни трябва да съдържа основна информация за дружеството, т.е. местоположение, данни за контакт, изпълнителен персонал, корпоративна структура, сектор на дейност (код по NACE), статус на дружеството, включително неслужебни и национални идентификатори. Първоначалните търсения честно се базират на непълна информация, затова трябва да съществуват такива възможности за търсене във всички налични информационни полета за дружеството и части от името, по-специално име на дружеството, имена на изпълнителния персонал, местоположение, данни за контакт, както и в други комбинации от полета. Търсенията трябва да са възможно във всички държави без предварителен избор. Експортирането на резултатите от търсенето с цел допълнителен анализ трябва да бъде направено възможно в различни формати, включително, но не само cvs, pdf и др.
Партида 2
Базата данни трябва да предоставя подробна информация за дружествата
Базата данни трябва да съдържа подробна информация за дружествата, включително данни за собственост и финансова информация, както и всички хронологични данни. Търсенето в базата данни трябва да бъде възможно въз основа на името на дружеството и/или на неговия национален регистрационен номер/номер по ДДС. Експортирането на пълните сведения за дружествата трябва да бъде възможно поне в pdf формат. В случай на сведения, които не са налични в базата данни, или заявка за сведения за много скорошни данни, изпълнителите трябва да предложат на Европейската комисия възможността за изискване на актуализирана версия за всеки случай поотделно.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 241-499400
Обявление за поръчка
15/12/2017 00:00