Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор – проучвания в областите на европейската конкурентоспособност.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
05/10/2013
Краен срок за получаване на оферти:
06/12/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENTR/300/PP/2013/FC.
Рамков договор – проучвания в областите на европейската конкурентоспособност.
Предметът на настоящата покана за участие в търг е сключването на каскаден рамков договор за услуги за изготвянето на основни проучвания, както и други доклади и анализи относно конкурентоспособността на европейските икономики, които да бъдат използвани предимно, но не единствено, за подготовката на годишния Доклад относно европейската конкурентоспособност.Тази покана за участие в търг има за цел да се изберат най-много 3-ма изпълнители, способни да изпълнят задачите, описани в спецификациите.Задачата е да се представят редица писмени основни проучвания за Комисията относно конкурентоспособността на европейските икономики, които да бъдат използвани предимно за подготовка на годишния Доклад относно европейската конкурентоспособност. Целта на Доклада относно европейската конкурентоспособност е да представи аналитични входни данни за политическия дебат около конкурентоспособността с цел да се насърчи общото разбиране на въпросите и да подкрепи предложения и препоръки относно стратегията „Европа 2020“ и бъдещата политика за предприятията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/10/2013 00:00
N/A
06/12/2013 23:59
16/12/2013 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 194-333387
Обявление за поръчка
05/10/2013 00:00