Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 17/066 – Модернизиране и поддръжка на системата за откриване на пожар в сгра...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
06/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
11/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA17/066.
UCA 17/066 – Модернизиране и поддръжка на системата за откриване на пожар в сграда Justus Lipsius.
Дейности по модернизиране и услуги по поддръжка на системата за откриване на пожар в сграда Justus Lipsius. В този контекст поръчката включва: — поддръжка на съществуващата инсталация за откриване на пожар до завършване на дейностите по модернизиране, — дейности по модернизиране на системата и нейната поддръжка по време на тези дейности, — поддръжка на новата система за 10 години от датата на предварително приемане.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/12/2017 00:00
11/04/2018 23:59
11/01/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 234-485420 Обявление за поръчка 06/12/2017 00:00