Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инструменти за морски анализи.
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
07/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/RP/1187/2017/AH.
Инструменти за морски анализи.
Frontex се стреми да придобие множество начини за достъп (най-малко 4) до инструменти за морски анализи за определен период от време (1 година). Frontex ще използва този достъп, за да направи „доказателство за концепцията“ за обективно разбиране на възможностите на тези инструменти за морски анализи (тяхното функциониране, начин на използване, подкрепа от доставчиците, необходима за ежедневна употреба, развитие и адаптивност и др.) и за начина, по който резултатите от тези аналитични инструменти съответстват по икономически ефективен начин на изискванията на Frontex за анализ на морските рискове, с цел подпомагане на многоцелевото, оперативно реагиране.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/12/2017 00:00
08/01/2018 23:59
08/01/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 235-487320
Обявление за поръчка
07/12/2017 00:00