Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Ирландия.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
09/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/1233.
Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Ирландия.
Целта на тази поръчка е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/12/2017 00:00
31/01/2018 17:00
09/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 237-491738
Обявление за поръчка
09/12/2017 00:00