Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на инструмент за измерване на неутралност на мрежата (NN)
Възлагащ орган:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Дата на публикация в TED:
21/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
BEREC/2018/01/OT
Предоставяне на инструмент за измерване на неутралност на мрежата (NN)
Предоставяне на инструмент за измерване на неутралност на мрежата (NN).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/03/2018 00:00
11/05/2018 10:00
22/05/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 056-123125
Обявление за поръчка
21/03/2018 00:00