Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10707 - Изготвяне, изпълнение и анализ на проучвания за потребителите на публ...
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
24/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO 10707
AO 10707 - Изготвяне, изпълнение и анализ на проучвания за потребителите на публикации, електронни услуги и други продукти на...
Целта на поканата за участие в търг е изборът на не повече от двама (2) икономически оператори за провеждане на проучвания, основно чрез имейли, социални медии, уебсайтове, специални уебсайтове и индивидуални разговори с оглед оценка на въздействието, ползата и ефективността на публикации, електронни услуги и други продукти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/10/2018 00:00
28/11/2018 23:59
05/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 205-467125
Обявление за поръчка
24/10/2018 00:00