Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за изпълнението на прегледите на качеството в Евростат
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/D/2017/026
Помощ за изпълнението на прегледите на качеството в Евростат
Настоящата покана за участие в търг обхваща предоставянето на помощ при изпълнението на задачи в контекста на прегледите на качеството на ниво процеси и резултати, както и последващи действия за подобряване на прегледите на качеството и докладване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/12/2017 00:00
20/02/2018 16:30
02/03/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 250-526303
Обявление за поръчка
30/12/2017 00:00