Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
CEI/2018/SRSS/01 - Покана за изразяване на интерес - Външни експерти за подпомаг...
Възлагащ орган:
Structural Reform Support Service
Дата на стартиране:
14/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2021
Статус:
Отвори
Информация
CEI/2018/SRSS/01
CEI/2018/SRSS/01 - Покана за изразяване на интерес - Външни експерти за подпомагане изпълнението на структурните реформи в държавите...
External experts to support the implementation of structural reforms in Member States
Услуги
Покана за заявяване на интерес - Предварителен подбор на кандидати
Отвори
Проверен
N/A
Важни събития
14/02/2018 04:00
N/A
N/A
14/11/2021 00:00
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 142-323824 Поправка 26/07/2018 00:00
2018/S 031-066855 Обявление за поръчка 14/02/2018 04:00