Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
13/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
09/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
TRADE/2017/A5/01
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на услуги по оценяване на Европейската комисия в...
Целта на рамковия договор е да се създаде рамка за извършване на Оценки на устойчивостта и въздействието и основни проучвания, които биха могли да се въведат в оценка на въздействието или последващи или междинни оценки на търговията или инвестиционните споразумения. Освен преговорите за, или съществуващи, двустранни или многостранни търговски или инвестиционни споразумения, рамковият договор е предназначен да осигурява допълнителни проучвания за оценки на въздействието или последващи или междинни оценки на едностранните преференциални търговски режими на ЕС. Референциите за анализи или оценки на „търговски или инвестиционни“ споразумения трябва да обхващат и анализи или оценки на тези едностранни преференциални търговски режими.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/12/2017 00:00
N/A
N/A
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 031-066854 Поправка 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Обявление за поръчка 13/12/2017 00:00