Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на разходите за привеждане в съответствие за финансовия сектор.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
13/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
FISMA/2017/091/B
Проучване на разходите за привеждане в съответствие за финансовия сектор.
Общата цел на проучването е да се получат прогнозни оценки на разходите за привеждане в съответствие със законодателните мерки въз основа на междуотраслова и междудържавна извадка от дружества за финансови услуги в ЕС. По-конкретно благодарение на проучването ще се постигне по-добро разбиране на мащаба и естеството на допълнителните разходи за привеждане в съответствие с финансовите регламенти, въведени (нови) или значително изменени след 2007 г., както и на основните определящи фактори за тези разходи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
13/12/2017 00:00
16/01/2018 23:59
26/01/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 239-495286 Обявление за поръчка 13/12/2017 00:00