Данни на покана за участие в търг

Changement sur partie IV.3.b.i - Critères de sélection - Capacité légale et règlementaire - page 34 du Cahier des charges
Заглавие:
Предоставяне на услуги за противопожарна защита в сградите на Съвета на Европейс...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
10/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA 18/016
Предоставяне на услуги за противопожарна защита в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел
Настоящата поръчка има за цел предоставяне на услуги по противопожарна защита за сградите на офисите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел, включващи конкретно: осигуряване на 1. и 2. спасителен екип, асистенти по евакуацията при големи събития и оператори за техническото управление на противопожарните инсталации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
10/03/2018 00:00
16/04/2018 23:59
20/04/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 059-129464 Поправка 24/03/2018 00:00
2018/S 049-106993 Обявление за поръчка 10/03/2018 00:00