Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Базирани на доказателства подобрения в изпълнението на директивите за птиците и ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
16/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.3/SER/2017/0038
Базирани на доказателства подобрения в изпълнението на директивите за птиците и за местообитанията (BHD): систематичен преглед и...
Проверката за пригодност на директивите за птиците и за местообитанията (BHD, директиви за природата) показа пропуски в знанията и недостатъчен достъп до информация, което затруднява постигането на целите на директивите. В съответствие с плана за действие, приет след проверката за пригодност, чрез тази поръчка ще съберат и анализират съответните знания, доказателства, инструменти, подходи и добри практики в 2 целеви области, както и ще се подобри достъпът до информация в тези области, за да повиши ефективността на директивите за природата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/12/2017 00:00
06/02/2018 16:00
20/02/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 242-501933
Обявление за поръчка
16/12/2017 00:00