Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стратегия, оперативни постижения и управление на изпълнението в ECDC.
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
19/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
01/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2017/RMC/7801
Стратегия, оперативни постижения и управление на изпълнението в ECDC.
Целта на търга е да се предостави външна помощ на агенцията за консултиране относно определянето, разработването и оценката на нейната стратегия и визия, и подкрепа за вземането на дългосрочни информирани решения на високо равнище. Освен това ECDC трябва да получи подкрепа за подобряване на цялостното си организационно дългосрочно планиране, управлението на изпълнението и създаването на стойност и да се гарантира, че ECDC е подготвен по най-добрия начин да реагира ефективно и оптимално на настоящите и бъдещите предизвикателства, с участието и подкрепата на нейните заинтересовани лица и партньори. ECDC провежда търг за консултантски услуги от високо равнище в следните области: оценка и разработване на стратегия, включително управление на заинтересованите лица, оперативни постижения и управление на изпълнението.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/12/2017 00:00
01/02/2018 16:00
05/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 243-505038
Обявление за поръчка
19/12/2017 00:00