Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за доставка във връзка със закупуването и поддръжката на монитор за ради...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2017-52
Поръчка за доставка във връзка със закупуването и поддръжката на монитор за радиация за измервания на замърсяването на...
Целта на настоящата поръчка е да се закупи монитор за радиация, предназначен да определя в количествено отношение радиоактивността, излъчвана от оборудването и инструментите, върнати обратно в Люксембург от различни съоръжения от ядрения горивен цикъл от целия ЕС. Освен това мониторът ще се използва за контрол на потенциалното замърсяване на лабораторни консумативи (напр. ръкавици, предпазни средства или инструменти), за да се осигурят надеждни данни в подкрепа на решенията за категоризирането на отпадъци.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/12/2017 00:00
14/02/2018 16:00
21/02/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 250-526294 Обявление за поръчка 30/12/2017 00:00