Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за ИТ инфраструктура
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
20/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2017/ICT/9196
Услуги за ИТ инфраструктура
Услуги с фиксирани цени за ИТ поддръжка, звено за обслужване и ИТ дейности, разпределени в следните 3 позиции: ИТ поддръжка за крайните потребители, технически и хостинг услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/12/2017 00:00
28/02/2018 16:00
05/03/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 040-086539 Поправка 27/02/2018 00:00
2018/S 019-038483 Поправка 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508647 Обявление за поръчка 20/12/2017 00:00