Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги в подкрепа на работата и разработката на възел за достъп до референтни да...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
02/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEA/IDM/R0/17/007
Услуги в подкрепа на работата и разработката на възел за достъп до референтни данни на „Коперник“ (CORDA)
Целта на тази покана за участие в търг е да установи рамков договор за услуги с икономически оператор, който да предоставя услуги в подкрепа на работата и разработката на възел за достъп до референтни данни на „Коперник“ (CORDA). Тази покана за участие в търг е открита и при равни условия за всички физически и юридически лица от една от 28-те държави — членки на Европейския съюз и за всички физически и юридически лица, установени в държава — членка на ЕАОС, която е подписала споразумение с Европейската комисия за участие в програмата „Коперник“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/12/2017 00:00
N/A
N/A
02/02/2018 16:00
09/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 246-513658 Обявление за поръчка 22/12/2017 00:00