Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотно проучване за определяне на въздействието на автомобили с конвенционално ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.4/SER/2017/0019
Пилотно проучване за определяне на въздействието на автомобили с конвенционално и алтернативно гориво върху околната среда...
Целта на проучването е да сравни цикъла на живот на емисиите парникови газове и ключовото влияние на лекотоварни (пътнически коли и ванове) и тежкотоварни (камиони, автобуси и каравани) автомобили, задвижвани от различни видове силови агрегати (двигатели с вътрешно горене и електромотори) и използващи различни видове горива или транспортна енергия върху околната среда и човешкото здраве. Проучването ще обхваща изкопаеми горива (петрол, дизел, втечнен природен газ, природен газ), биогорива и други алтернативни горива, както и електричество. Влиянието ще се оценява през целия цикъл на живот на автомобила, включително производството, фазата на употреба и края на живота/рециклирането, и ще се взема предвид производството и потреблението на гориво и енергия. Обхваща периода 2020—2050 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/12/2017 00:00
12/02/2018 16:30
14/02/2018 00:00
19/02/2018 16:00
01/03/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 246-513671 Обявление за поръчка 22/12/2017 00:00