Данни на покана за участие в търг

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018. A revised Appendix 3 - Product Catalogue has been uploaded.
Заглавие:
Предоставяне на продукти за подпомагане на услугите, свързани с ИТ инфраструктур...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
23/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/03/2018
Статус:
Затворена
Информация
OP-1456
Предоставяне на продукти за подпомагане на услугите, свързани с ИТ инфраструктурата и операциите, в групата на ЕИБ
Обхватът на настоящата покана за участие в търг е създаването на канал за набавяне на специфични хардуерни и софтуерни продукти (и тяхното инсталиране, поддръжка, интегриране и свързани услуги) за ИТ поддръжка на крайните потребители, инфраструктурата и мрежата и за унифицирани комуникационни услуги и за дейностите на съответните организационни единици на отдела за информационни технологии на Европейската инвестиционна банка. Многостранните рамкови договори ще бъдат подписани с не повече от 3 доставчика.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 041-088817
Поправка
28/02/2018 00:00
2017/S 247-516960
Обявление за поръчка
23/12/2017 00:00