Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощни услуги за изпълнението на политикa относно достъпа и подялбата на ползит...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
23/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
01/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.F.3/SER/2017/0040
Помощни услуги за изпълнението на политикa относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, в частност Регламента на ЕС относно...
Предоставяне на подкрепа за Европейската комисия при осъществяването на политика относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, по-специално Регламента на ЕС относно достъпа и подялбата на ползите (Регламент № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя) и при изпълнението на специфичните задачи, изисквани от Комисията и държавите — членки на ЕС по регламента, чрез например подготовка на доклади, предоставяне на препоръки, компилиране и анализ на данни, мониторинг на мерки за осъществяване и прилагане, мониторинг на тенденции при разработването на международни политики относно ABS и относно използването на генетични ресурси в ЕС, предоставяне на технически съвети, информиране на обществеността и участие в срещи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
23/12/2017 00:00
01/02/2018 16:00
13/02/2018 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Най-добри практики и помощ за заинтересованите лица
Предоставяне на помощ за Европейската комисия за изпълнение на политиката относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, в частност Регламент относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) на ЕС (Регламент № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя) и извършване на конкретните задачи, изисквани от Комисията съгласно Регламента, а именно чрез анализ на документи, изготвяне на доклади и информиране на обществото.
Партида 2
Международна открита
Предоставяне на помощ за Европейската комисия за изпълнение на политиката относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, в частност Регламент относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) на ЕС (Регламент № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя) и извършване на конкретните задачи, изисквани от Комисията, а именно чрез наблюдение на тенденциите в разработката на международни политики за ABS, събиране и анализ на данни и изготвяне на доклади.
Партида 3
Преглед на правните мерки и препоръки в бъдеще
Предоставяне на подкрепа за Европейската комисия при осъществяването на политика относно достъпа и подялбата на ползите (ABS в ЕС, по-специално Регламента на ЕС относно достъпа и подялбата на ползите (Регламент № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя) и при изпълнението на специфичните задачи, изисквани от Комисията и държавите — членки на ЕС по регламента, чрез наблюдение на мерките за налагане и изпълнение, събиране и анализ на данни, наблюдение за тенденции относно използването на генетични ресурси в ЕС, предоставяне на препоръки и изготвяне на доклади.
Партида 4
Насочващи документи и срещи с държавите членки
Предоставяне на помощ за Европейската комисия за изпълнение на политиката относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) в ЕС, в частност Регламент относно достъпа и подялбата на ползите (ABS) на ЕС (Регламент № 511/2014 относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя) и извършване на конкретните задачи, изисквани от Комисията и  — членки на ЕС съгласно Регламента, а именно чрез предоставяне на технически съвети, изготвяне на доклади и участие в срещи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 247-516979
Обявление за поръчка
23/12/2017 00:00