Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на мероприятия
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/014/17
Управление на мероприятия
Целта в основата на този рамков договор е да се осигури най-висококачественото проектиране за дейности, свързани с институционални мероприятия, както и безупречна организация и логистична подкрепа за гарантиране на успеха им. Изпълнителят следва да има възможност да отговори на нуждите на EUIPO по отношение на организиране и координиране на събития и да управлява мрежа от партньори/подизпълнители, които извършват пълния пакет от дейности за всяко събитие. Изпълнителят следва също да има на разположение ресурси от EUIPO, като пътническа агенция, копирни услуги, почистване, охрана, както може да е посочено в Приложение II „Технически спецификации“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/12/2017 00:00
15/02/2018 13:00
19/02/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 024-050082
Поправка
03/02/2018 00:00
2017/S 250-526273
Обявление за поръчка
30/12/2017 00:00