Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за техническо електронно обучение за ESMA
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
23/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2017/10
Услуги за техническо електронно обучение за ESMA
Целта на настоящия търг е да се намери доставчик с наличен каталог и курсове за електронно обучение, достъпът до които може да се осъществява през една точка за достъп, за целите на техническото електронно обучение за ESMA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/12/2017 00:00
N/A
N/A
31/01/2018 15:00
01/02/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 247-516942 Обявление за поръчка 23/12/2017 00:00