Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучвания относно основен коридор в мрежата TEN-T и подкрепа на европейските ко...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/B1/2018-216
Проучвания относно основен коридор в мрежата TEN-T и подкрепа на европейските координатори
Тази покана за участие в търг е публикувана за допълнително разработване на базата данни за деветте коридора и за осигуряването на техническа подкрепа за европейските координатори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
30/12/2017 00:00
14/02/2018 16:00
19/02/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1: Балтийско–Адриатически коридор
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с Балтийско-Адриатическия коридор.
Партида 2
Обособена позиция 2: Коридор Северно море–Балтийско море
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с коридора Северно море-Балтийско море.
Партида 3
Обособена позиция 3: Средиземноморски коридор
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани със Средиземноморския коридор.
Партида 4
Обособена позиция 4: Коридор Ориент/Източно Средиземноморие
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с коридора Ориент/Източно Средиземноморие.
Партида 5
Обособена позиция 5: Скандинавско-Средиземноморски коридор
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани със Скандинавско-Средиземноморския коридор.
Партида 6
Обособена позиция 6: Коридор Рейн–Алпи
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с коридора Рейн—Алпи.
Партида 7
Обособена позиция 7: Атлантически коридор
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с Атлантическия коридор.
Партида 8
Обособена позиция 8: Коридор Северно море–Средиземно море
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с коридора Северно море–Средиземно море.
Партида 9
Обособена позиция 9: Коридор Рейн–Дунав
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани с коридора Рейн—Дунав.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 250-526306
Обявление за поръчка
30/12/2017 00:00